IHA – 1 Ticari Sertifikası

IHA – 1 Ticari Sertifikası; 4 kg ile 25 kg arasındaki cihazlar ile uçuş yapabilmeniz için gereken sertifikadır.

IHA – 1 Ticari Sertifikası; 4 kg ile 25 kg arasındaki cihazlar ile uçuş yapabilmeniz için gereken sertifikadır.

IHA – 1 Sertifikasına sahip olabilmek için kurumumuza aşağıdaki belirtilen belgeler ile başvuru yapıldıktan sonra teorik eğitimlerimize katılmanız gerekmektedir.

  • Adayların Nüfus cüzdanı fotokopisi. Belgenin altına “İHA1 ticari pilotluğu başvurusu içindir” diye not düşülmesi gerekmektedir.
  • 1 adet fotoğraf,
  • Adli Sicil Belgesi,
  • Yerleşim yeri belgesi,
  •  “B Sınıfı Sürücü Olur” ibareli sağlık raporu (SHGM’ ye kayıt esnasında gereklidir).
  • Mezuniyet bilgisi veya belgesi

Adli Sicil Belgesi ve İkametgah Belgesi E-Devlet üzerinden kolaylıkla çıkartılabilmektedir.

Kurs Sonunda verilecek belgeler;

  • IHA – 1 Ticari Pilot Sertifikası
  • IHA – 1 Ticari Pilot Ehliyeti
  • IHA Bakım Onarım Eğitim Sertifikası
  • Radyo/Telsiz Haberleşme Sertifikası

PROGRAMIN ÜNİTE / KONU, KAZANIM VE SÜRE DAĞILIMI

İHA1 TİCARİ
İNSANSIZ HAVA ARACI PİLOTU KURS PROGRAMI

ÜNİTE/KONU, KAZANIM VE
SÜRE TABLOSU

ÜNİTE/KONU

KAZANIM VE
AÇIKLAMALARI

SÜRE

 

A.
İHA TANITIM

1.
Hava Aracı ve İHA Tanımı

2.
İHA’nın Temel Prensipleri

3.
İHA’nın Teknik Kabiliyetleri

4.
İHA Sistem Tasarımı

5.
İHA Üretim Süreci

6.
İHA Bileşenleri ve Alt Sistemler

 

1.      Hava aracını ve insansız
hava aracını tanımlar.

2.      İHA’nın çalışma prensiplerini açıklar.

3.      İHA’nın teknik kabiliyetlerini açıklar.

(Azami kalkış ağırlığı 25 kilograma kadar olan
İHA1’in ağırlık, manevra, irtifa, havada kalma süresi, hız, pil süresi,
yatayda gidebileceği azami uzaklık ve çakar lamba özellikleri üzerinde
durulur.)

4.
İHA sistem tasarımını açıklar.

5.      İHA üretim süreçlerini açıklar.

6.      İHA’nın bileşenlerini ve alt
sistemlerini tanır.

(İHA’nın
alt sistemleri ve bileşenleri olarak yer kontrol istasyonu, pervane, motor,
gövde, kanat, kumanda, sensör ve uçuş bilgisayarı,
otomatik uçuş kayıt sistemi ve batarya/yakıt göstergesi üzerinde durulur.)

 

Teorik Eğitim

Süresi: 2 Saat

 

Uygulamalı Eğitim Süresi:

_

 

B.
HAVACILIK KURALLARI

1.
Sözleşmeler, Uygulamalar ve

Sigortalama

2.
Kişisel Haklar ve Yasal

Sorumluluklar

3.
SHT-İHA Mevzuatı

1. Ulusal ve uluslararası havacılık sözleşmeleri
kapsamındaki uygulamaları ve sigorta işlemlerini açıklar.

(İHA pilotunun sahip olması gereken şartlar ve yerine
getirmesi gereken sorumluluklar açıklanır. Ayrıca üçüncü şahıslara yönelik
olası zararlara ilişkin yapılması zorunlu sigorta süreçleri ve gereklilikleri
üzerinde durulur.)

 

 

 

Teorik Eğitim

Süresi: 3 Saat

4.
İHA Pilotu Lisanslandırma

5.
İHA Kayıt ve Tescil İşlemleri

6.
Hava Sahası Kısıtlamaları ve

Uçuşa Yasak Bölgeler

7.
Kaza ve Olay Raporlama

8.
Özel Hayatın Gizliliği ve

Mahremiyeti

9.
Operasyon Sahasına Erişim

10.
Operasyonda İnsan Faktörü

a.
Yorgunluk ve dikkat eksikliği

b.
Sosyal baskı, stres ve güven

11.
Uçuş Öncesi/Sırası/Sonrası Süreçler

 

2.
Verilen izinler kapsamındaki kişisel hak ve
sorumlukları açıklar. (Uçuş izni,
kullanım izni, ithalat izni ve kayıt sorumluluğu üzerinde durulur.)

3.
SHT-İHA Mevzuatı’nın amacını ve kapsamını açıklar.

4.
SHT-İHA Mevzuatı’nın yasal dayanağını açıklar.

5.
SHT-İHA Mevzuatı’nda geçen
tanım ve kısaltmaları açıklar. (NOTAM,
devlet insansız hava aracı, ayrılmış hava sahası, faydalı yük operatörü, İHA
işleticisi, İHA pilotu, İHA ekibi, izne tabi bölge, kontrol bağı, uçuş planı,
serbest bölge; ATC, GTİP, CTR, IFR, IMC, PPL, TMA, VFR terimleri ve
kısaltmaları üzerinde durulur.)

6.
Azami kalkış ağırlıklarına göre İHA’ları sınıflandırır.

7.
İHA ithalat süreçlerini açıklar.

8.
İHA pilotu lisanslandırma işlem aşamalarını sıralar.

9.
İnternet tabanlı İHA Kayıt Sistemi’nde bulunan alt modülleri açıklar. (Pilot
lisans modülü, satış modülü, satın alma modülü,
üretim ithalat modülü ve uçuş izin modülü üzerinde durulur.)

10.
İHA kayıt ve tescil işlemlerini sıralar.

(İHA0 ve
İHA1’in tescil edilmeyeceği, sadece kaydedileceği açıklanır.)

11.
Hava sahası kısıtlamalarını ve uçuşa yasak bölge şartlarını açıklar.

12.
İHA operasyonlarında kural
ihlalleri sonucunda yaşanan
kaza ve

olaylar sonucunda yapılması
gerekenleri açıklar.

(Kaza ve
olayların SHGM’ye bildirilmesi gerektiği
açıklanır.)

 

 

 

 

 

 

 

 

Uygulamalı Eğitim Süresi:

_

 

13.  İHA operasyonlarında
üçüncü şahısların mülkiyet haklarına saygı

duyar.

14.  İHA operasyon sahasına
erişim usullerini açıklar.

15.  Gerekli
hâllerde kendisine izin verilen operasyon sahalarına, kolluk kuvvetlerinin ve
diğer denetçilerin erişimine kolaylık sağlar.

16.  Tüm operasyon koşullarında
yorgunluk, sosyal baskı ve stres

etkenleri ile baş etme yollarını
açıklar.

17.  Uçuşun başlangıcından
sonlandırılmasına kadar yürütülen

operasyon süreçlerini sıralar.

 

C.
HAVA ARACI, UÇUŞ DİNAMİĞİ

VE UÇUŞ PRENSİPLERİ

1.
Temel Kuvvetler

a.    Ağırlık

b.    Taşıma

c.    İtki

d.   Sürükleme

2.
Havacılık Terimleri

3.
Sabit ve Döner Kanat

4.
Rotor ve Çoklu Rotor

5.
Kanat ve Pervane Profili

 

1.
Hava aracına etki eden temel kuvvetleri tanımlar.

2.
Havacılık terimlerini açıklar.

(Algıla sakın, faydalı yük, hava sahası, otonom
operasyon ve yer kontrol istasyonu terimleri üzerinde durulur.)

3.
Ulusal ve uluslararası kuruluşlar ile havacılık
alanında kullanılan kısaltmaların
anlamlarını açıklar.

(ICAO, EASA, ATC, AGL,
GTİP, IMC, PPL, SHGM kısaltmaları

açıklanır.)

4.
Sabit kanat ile döner kanat tasarımını ve uçuş prensiplerini ayırt

eder.

5.
Rotor ve çoklu rotorun teknik özelliklerini ayırt eder.

 

 

 

 

Teorik Eğitim

Süresi: 4 Saat

 

6.
Faydalı Yüklerin Uçuşa Etkisi

7.
Hava Aracı Ağırlık Merkezi

 

6.      Hava aracının kanat ve
pervane profil özelliklerini açıklar.

7.
Faydalı yüklerin hava aracı üzerindeki fiziksel ve
teknik etkilerini açıklar.

(Faydalı yüklerin İHA’nın
uçuş süresi, manevra kabiliyeti, irtifa ve menzil üzerine etkileri üzerinde
durulur.)

8.
Hava aracının ağırlık merkezini ve denge noktasını ölçme yöntemini açıklar.

9.      Hava aracının ağırlık
merkezinin İHA üzerindeki etkilerini açıklar.

 

 

Uygulamalı Eğitim Süresi:

_

 

D.
GENEL METEOROLOJİ BİLGİSİ

1.
Meteorolojinin Tanımı

2.
Hava Tahmin Raporu Kaynakları

3.
Atmosferik Görüş Mesafesi

4.
Yatay ve Dikey Hava Taşınım

Hareketleri

5.
Rüzgâr ve Türbülans

6.
Yağış, Bulut ve Kümülonimbüsün

Hava Aracına Etkileri

7.
Buzlanma

8.
Basınç ve Sıcaklık Değişimi

 

1.      Meteorolojinin tanımını yapar.

2.      Hava tahmin raporu
yayımlayan kaynakları tanır.

(Hava tahmin raporu yayımlayan kurum, kuruluş ve
şirketler tanıtılır.)

3.
Atmosferik görüş mesafesini tanımlar.

4.      Temel
yatay ve dikey hava taşınım hareketlerinin özelliklerini açıklar. (Konveksiyon ve adveksiyon
hava taşınım hareketleri üzerinde durulur.)

5.      Rüzgâr ve türbülansı tanımlar.

6.      Rüzgâr ve türbülansın hava aracının uçuş performansına etkilerini

açıklar.

7.      Yağış, bulut ve kümülonimbüsü tanımlar.

 

 

Teorik
Eğitim

Süresi: 2 Saat

 

 

 

 

 

Uygulamalı Eğitim Süresi:

_

 

9.
Havacılık Amaçlı Rutin Hava Raporu (METAR) Kodlaması

a.
CAVOK

b.
SKC

c.
NSC

 

8.
Yağışın, bulutun ve kümülonimbüsün uçuş
operasyonuna etkilerini

açıklar.

9.
Buzlanmanın oluşumuna yol açan faktörleri açıklar.

10.
Buzlanmanın hava aracına ve uçuş performansına etkilerini açıklar.

11.
Basınç ve sıcaklık değişimini açıklar.

12.
Basınç ve sıcaklık değişiminin hava aracına ve uçuş
performansına etkilerini açıklar.

13.
METAR kodlamasında geçen kısaltmaların anlamlarını açıklar.

 

E.
HAVA
TRAFİK KONTROL (ATC) USULLERİ VE HAVACILIK FREYZYOLOJİSİ

1.
Havacılık Alfabesi

2.
Standart Terimler

3.
Standart Konuşma Usulleri

a.    ATC ile iletişim

b.    Diğer paydaşlar ile iletişim

4.
Görerek Uçuş Kuralları

 

1.      Havacılık alfabesindeki
harfleri freyzyolojiye uygun biçimde okur.

2.
Pilot ve kule arasındaki konuşmalarda geçen standart
terim ve ifadelerin anlamını açıklar.

(Radar,
yer, hava meydanı, iniş ve yaklaşma müsaadesi ve saha kontrol
istasyonlarındaki konuşmalarda geçen terim ve ifadeler üzerinde durulur.)

3.
Hava trafik kontrolünde kullanılan standart konuşma
usullerini açıklar.

(Hava trafik kontrolörleri, hava
aracı operatörleri ve SHGM ile konuşma usulleri üzerinde durulur.)

4.      Görerek uçuş kurallarını
(VFR) açıklar.

 

Teorik Eğitim

Süresi: 2 Saat

 

 

 

 

Uygulamalı Eğitim Süresi:

_

 

F.  UÇUŞ OPERASYONU

1.
Üç Boyutlu (3D) Konumlama

2.
Referans Sistemleri

3.
Küresel Navigasyon Uydu Sistemleri (GNSS)

4.
Hava Meydanı Haritası

5.
Hava Sahaları

a.    Yasaklı saha

b.    Tahditli saha

c.    Tehlikeli saha

6.
İHA Uçuş Bölgeleri

a.    Uçuşa serbest bölgeler

b.    Uçuşa yasak bölgeler

c.    Gizli yasaklı bölgeler

7.
Uçuş Planı Operasyon Kuralları

8.
Emniyetli ve Güvenli Uçuş

Operasyonu

9.
İHA Operasyonlarında Acil

Durumlar

10.
İHA Operasyonu Risk Değerlendirmesi

 

1.
Üç boyutlu (3D) konumlamanın temel prensiplerini açıklar.

2.
Yerküre merkezli referans sistemlerini açıklar.

3.
Küresel Navigasyon Uydu Sistemleri’ni tanımlar.

4.
GNSS’nin bileşenlerini ve kullanım
alanlarını açıklar.

5.
Hava meydanı haritasındaki bilgileri
açıklar.

6.
Uçuş şartları bakımından hava sahalarını ve uçuş bölgelerini ayırt

eder.

7.
İHA uçuş planı operasyon kurallarını
açıklar.

8.
Emniyetli ve güvenli uçuş operasyonu için gerekli
asgarî şartları açıklar.

9.
İHA operasyonlarında karşılaşılabilecek acil durum
senaryolarında yapılması gerekenleri açıklar.

10.       Çeşitli kaynaklardan elde
ettiği verilere göre İHA

operasyonundaki uçuş riskini tahmin eder.

(Harita, kumanda ve YKİ kaynaklarından elde edilen
verilere göre uçuş riskini tahmin etmesi beklenir.)

 

 

Teorik
Eğitim

Süresi: 4 Saat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uygulamalı Eğitim Süresi:

_

 

G.
KUMANDA EDİLEBİLİR SİSTEMLER

1.
Kumanda Edilebilir Sistemlerin Teknik Özellikleri

2.
İHA Kumanda Donanımı ve Yazılımı

3.
Yer Kontrol İstasyonu (YKİ) Donanım ve Yazılımı

4.
Veri Bağlantıları ve Kontrolleri

5.
Veri Bağı Frekansları ve Spektrum

6.
İHA-YKİ Arası Entegrasyon Sorunları

7.
Komuta ve Kontrol

8.
Otopilot ve Elle Kumanda

9.
Servo Motorlar

 

1.
Kumanda edilebilir sistemlerin teknik özelliklerini açıklar.

2.
İHA kumanda donanımının ve yazılımının çalışma
prensiplerini açıklar.

3.
İHA ve YKİ’de kullanılan radyo kontrol
sistemlerini açıklar.

4.
İHA ve YKİ’de kullanılan görüntü
sistemlerini açıklar.

5.
Yer kontrol istasyonu bileşenlerini
tanır.

(Uçuş bilgisayarı, ekran, kumanda, joystick, sensör, otomatik uçuş
kayıt sistemi ve diğer bileşenler üzerinde durulur.)

6.
Yer kontrol istasyonunda (YKİ) bulunan donanım ve
yazılımın çalışma prensiplerini açıklar.

7.
İHA ile YKİ arasındaki veri bağlantı protokolleri ve
bunların kontrol prosedürlerini açıklar.

8.
İHA ile YKİ arasında kullanılan veri bağı frekanslarını ve spektrumu

tanır.

9.
İHA ve YKİ arasında oluşabilecek entegrasyon
sorunlarını açıklar.

10.
YKİ’den İHA’ya
gönderilen komutları açıklar.

11.
Otopilot ve elle kumanda
arasındaki farkları açıklar.

12.
İHA’da kullanılan servo
motorların özelliklerini açıklar.

 

Teorik Eğitim

Süresi: 2 Saat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uygulamalı Eğitim Süresi:

_

 

H.     İTKİ SİSTEMLERİ

1.
Motor, Rotor ve Hareket

Mekanizmaları

2.
Motor Tipleri

3.
Pervaneler ve Kanatlar

4.
Yakıt Sistemleri

5.
Bataryalar

1.       Motor, rotor ve hareket
mekanizmalarını açıklar.

2.       Elektrikli ve benzinli
motorları tanımlar.

3.       Elektrikli ve benzinli
motorların özelliklerini karşılaştırarak açıklar.

4.       Pervane ve kanatların İHA’ya sağladığı itki kuvvetini açıklar.

5.       İHA’da kullanılan yakıt
sistemlerini açıklar.

6.       İHA’da kullanılan batarya
türlerini ayırt eder.

7.       İHA’da kullanılan bataryaların
teknik özelliklerini açıklar.

 

Teorik Eğitim

Süresi: 2 Saat

 

 

Uygulamalı Eğitim Süresi:

_

 

İ.

 

AVİYONİK
SİSTEMLER

1.
Radyo Kontrol Sistemleri

2.
Görüntü Sistemleri

1.      İHA ve YKİ’de
kullanılan radyo kontrol sistemlerini açıklar.

2.      İHA ve YKİ’de
kullanılan görüntü sistemlerini açıklar.

3.      Güç kontrol elemanlarını tanır.

 

Teorik Eğitim

Süresi: 3 Saat

3. Güç Kontrol Elemanları

4. İHA’da kullanılan
algılama ve sakınma sistemlerini açıklar.

4. Algılama ve Sakınma Sistemleri

5. İHA’da taşınabilecek
faydalı yük elektronik bileşenlerini tanımlar.

Uygulamalı

5. Faydalı Yük Elektronik Bileşenleri

6. İHA’da kullanılan sensör sistemlerini açıklar.

Eğitim
Süresi:

6. Sensör Sistemleri

_

 

J.
KONTROL, BAKIM VE ONARIM

1.
Uçuş Öncesi Bakım ve Kontroller

2.
Uçuş Sonrası Bakım ve
Kontroller

3.
Periyodik Bakım ve Kontroller

4.
Kaza Sonrası Bakım ve
Onarım

 

1.
İHA’nın uçuş
öncesi ve sonrasındaki bakım ve kontrol işlemlerini açıklar.

2.
İHA’nın periyodik bakım ve
kontrol işlemlerini açıklar.

3.
Olası kaza ve kırım sonrası İHA’nın bakım
ve onarımı için yapılması gereken işlemleri
açıklar.

 

Teorik Eğitim

Süresi: 2 Saat

 

4.
Kaza kırım ve incelemeye ilişkin işlemleri sıralar.

(Vaka incelemesi üzerinde durulur.)

5.      İHA üreticisi ya da SHGM
tarafından hazırlanan bakım ile ilgili dokümanlarda belirtilen bakım ve
onarım prosedürlerini yerine getirir.

 

Uygulamalı Eğitim Süresi: 2 Saat

 

K. UÇUŞ
EĞİTİMİ

1.
Kumanda Göstergeleri

2.
Kalkış ve İniş Komutları

3.
Yatay ve Dikey Hareket Komutları

4.
Görsel ve Sesli Uyarılar

5.
Kumanda ve Uçuş Modları

6.
Acil Durumlar

 

1.      Uçuş esnasında İHA
kumandasındaki göstergeleri etkin kullanır.

2.      Kalkış ve iniş komutlarını
etkin kullanır.

3.      İHA’yı uçuş esnasında yatay ve
dikey olarak yönlendirir.

4.      Uçuş esnasında görsel ve
sesli uyarıları dikkate alır.

5.      İHA kumandasını ve İHA’nın farklı uçuş modlarını
etkin kullanır.

6.      Uçuş esnasında meydana
gelebilecek acil durumlarda İHA’nın

kabiliyetlerini etkin kullanır.

(Bataryanın azalması veya bitmesi, kontrol bağının kesilmesi, kuş
çarpması ve yağışlı hava durumunda uçuşu uygun şekilde yönetmesi beklenir.)

 

 

Uçuş
Eğitimi

Süresi: 4 Saat

TOPLAM KURS
SÜRESİ: (Saat)

32 Ders
Saati

TÜRKİYE'NİN EN İYİ DRONE PİLOTU
YETİŞTİRME KURSLARI

İHA drone ehliyeti almak için eğitimleri kaçırma!

0 +
Öğrenci
0 +
Sertifika
0 +
Muhtelif Kurs
0 +
Profefsyonel Eğitmen