IHA – 0 Ticari Sertifikası

IHA – 0 Ticari Sertifikası; 500 g ile 4 kg arasındaki cihazlar ile uçuş yapabilmeniz için gereken sertifikadır.

IHA – 0 Ticari Sertifikası; 500 g ile 4 kg arasındaki cihazlar ile uçuş yapabilmeniz için gereken sertifikadır.

IHA – 0 Sertifikasına sahip olabilmek için kurumumuza aşağıdaki belirtilen belgeler ile başvuru yapıldıktan sonra teorik eğitimlerimize katılmanız gerekmektedir.

  • Adayların Nüfus cüzdanı fotokopisi. Belgenin altına “İHA0 ticari pilotluğu başvurusu içindir” diye not düşülmesi gerekmektedir.
  • 1 adet fotoğraf,
  • Adli Sicil Belgesi,
  • Yerleşim yeri belgesi,
  •  “B Sınıfı Sürücü Olur” ibareli sağlık raporu (SHGM’ ye kayıt esnasında gereklidir).
  • Mezuniyet bilgisi veya belgesi

Adli Sicil Belgesi ve İkametgah Belgesi E-Devlet üzerinden kolaylıkla çıkartılabilmektedir.

Kurs Sonunda verilecek belgeler;

  • IHA – 0 Ticari Pilot Sertifikası
  • IHA – 0 Ticari Pilot Ehliyeti
  • IHA Bakım Onarım Eğitim Sertifikası
  • Radyo/Telsiz Haberleşme Sertifikası

PROGRAMIN ÜNİTE / KONU, KAZANIM VE SÜRE DAĞILIMI

İHA0 TİCARİ İNSANSIZ HAVA ARACI PİLOTU KURS PROGRAMI

ÜNİTE/KONU, KAZANIM VE SÜRE TABLOSU

ÜNİTE/KONU

KAZANIM VE AÇIKLAMALARI

SÜRE

 

A.     İHA TANITIM

1.      Hava Aracı ve İHA Tanımı

2.      İHA’nın Temel Prensipleri

3.      İHA’nın Teknik Kabiliyetleri

4.      İHA Sistem Tasarımı

5.      İHA Üretim Süreci

6.      İHA Bileşenleri ve Alt Sistemler

 

1.      Hava aracını ve insansız hava aracını tanımlar.

2.      İHA’nın çalışma prensiplerini açıklar.

3.      İHA’nın teknik kabiliyetlerini açıklar.

(Azami kalkış ağırlığı 4 kilograma kadar olan İHA0’ın manevra, irtifa, havada kalma süresi, hız ve pil süresi özellikleri üzerinde durulur.)

4.      İHA sistem tasarımını açıklar.

5.      İHA üretim süreçlerini açıklar.

6.      İHA’nın bileşenlerini ve alt sistemlerini tanır.

(İHA’nın alt sistemleri ve bileşenleri olarak yer kontrol istasyonu, pervane, motor, gövde, kanat, kumanda, sensör ve uçuş bilgisayarı üzerinde durulur.)

 

Teorik Eğitim

Süresi:

1 Saat

 

 

 

 

Uygulamalı Eğitim

Süresi:

_

 

B.               HAVACILIK KURALLARI

1.       Sözleşmeler, Uygulamalar ve

Sigortalama

2.      Kişisel Haklar ve Yasal

Sorumluluklar

 

1. Ulusal ve uluslararası havacılık sözleşmeleri kapsamındaki

uygulamaları ve sigorta işlemlerini açıklar.

(İHA pilotunun sahip olması gereken şartlar ve yerine getirmesi gereken sorumluluklar üzerinde durulur.)

 

 

Teorik Eğitim

Süresi: 2 Saat

 

3.        SHT-İHA Mevzuatı

4.        İHA Pilotu Lisanslandırma

5.        İHA Kayıt ve Tescil İşlemleri

6.        Hava Sahası Kısıtlamaları ve Uçuşa

Yasak Bölgeler

7.        Kaza ve Olay Raporlama

8.        Özel Hayatın Gizliliği ve

Mahremiyeti

9.        Operasyon Sahasına Erişim

10.       Operasyonda İnsan Faktörü

a.        Yorgunluk ve dikkat eksikliği

b.        Sosyal baskı, stres ve güven

11.       Uçuş Öncesi/Sırası ve Sonrası

Süreçler

 

2.        Verilen izinler kapsamındaki kişisel hak ve sorumlukları açıklar. (Uçuş izni, kullanım izni, ithalat izni, kayıt sorumluluğu üzerinde durulur.)

3.        SHT-İHA Mevzuatı’nın amacını ve kapsamını açıklar.

4.        SHT-İHA Mevzuatı’nın yasal dayanağını açıklar.

5.        SHT-İHA Mevzuatı’nda geçen terim ve kısaltmaları açıklar. (NOTAM, devlet insansız hava aracı, ayrılmış hava sahası, faydalı yük operatörü, İHA işleticisi, İHA pilotu, İHA ekibi, izne tabi bölge, kontrol bağı, uçuş planı, serbest bölge; ATC, GTİP, CTR, IFR, IMC, PPL, TMA, VFR terimleri ve kısaltmaları üzerinde durulur.)

6.        Azami kalkış ağırlıklarına göre İHA’ları sınıflandırır.

7.        İHA ithalat süreçlerini açıklar.

8.        İHA pilotu lisanslandırma işleminin aşamalarını sıralar.

9.        İnternet tabanlı İHA Kayıt Sistemi’ni tanımlar.

10.        İHA kayıt prosedürlerini sıralar.

11.        Hava sahası kısıtlamalarını ve uçuşa yasak bölge şartlarını açıklar.

12.        İHA operasyonlarında kural ihlalleri sonucunda yaşanan kaza ve

olaylar sonucunda yapılması gerekenleri açıklar.

(Kaza ve olayların SHGM’ye bildirilmesi gerektiği açıklanır.)

13.                İHA operasyonlarında üçüncü şahısların mülkiyet haklarına saygı

duyar.

14.        İHA operasyon sahasına erişim usullerini açıklar.

 

 

 

 

 

 

 

Uygulamalı Eğitim

Süresi:

_

 

 

15.   Tüm operasyon koşullarında yorgunluk, sosyal baskı ve stres

etkenleri ile baş etme yollarını açıklar.

16.   Uçuşun başlangıcından sonlandırılmasına kadar yürütülen operasyon

süreçlerini sıralar.

 

 

C.      HAVA ARACI, UÇUŞ DİNAMİĞİ

VE UÇUŞ PRENSİPLERİ

1.            Temel Kuvvetler

a.    Ağırlık

b.    Taşıma

c.    İtki

d.   Sürükleme

2.            Havacılık Terimleri

3.            Sabit ve Döner Kanat

4.            Rotor ve Çoklu Rotor

5.            Kanat ve Pervane Profili

6.            Faydalı Yüklerin Uçuşa Etkisi

7.            Hava Aracı Ağırlık Merkezi

 

1.      Hava aracına etki eden temel kuvvetleri tanır.

2.      Havacılık terimlerini açıklar.

(Algıla sakın, faydalı yük, hava sahası, otonom operasyon terimleri üzerinde durulur.)

3.      Ulusal ve uluslararası kuruluşlar ile havacılık alanında kullanılan kısaltmaların anlamlarını açıklar.

(ICAO, EASA, ATC, GTİP, SHGM kısaltmaları açıklanır.)

4.      Sabit kanat ile döner kanat tasarımını ayırt eder.

5.      Rotor ve çoklu rotorun teknik özelliklerini ayırt eder.

6.      Hava aracının kanat ve pervane profillerini tanır.

7.      Faydalı yüklerin hava aracı üzerindeki fiziksel ve teknik etkilerini

açıklar.

(Faydalı yüklerin İHA’nın uçuş süresi ve manevra kabiliyeti üzerine etkileri üzerinde durulur.)

8.      Hava aracının ağırlık merkezini ölçme yöntemini açıklar.

9.      Hava aracının ağırlık merkezinin İHA üzerindeki etkilerini açıklar.

 

 

Teorik Eğitim

Süresi:

2 Saat

 

 

 

 

 

 

 

Uygulamalı Eğitim

Süresi:

_

 

D.        GENEL METEOROLOJİ BİLGİSİ

1.            Meteorolojinin Tanımı

2.            Hava Tahmin Raporu Kaynakları

3.            Atmosferik Görüş Mesafesi

4.            Yatay ve Dikey Hava Taşınım

Hareketleri

5.            Rüzgâr ve Türbülans

6.            Yağış, Bulut ve Kümülonimbüs

7.            Buzlanma

8.            Basınç ve Sıcaklık Değişimi

9.            Havacılık Amaçlı Rutin Hava Raporu (METAR) Kodlaması

a.      CAVOK

b.     SKC

c.      NSC

 

1.      Meteorolojinin tanımını yapar.

2.      Hava tahmin raporu yayımlayan kaynakları tanır.

(Hava tahmin raporu yayımlayan kurum, kuruluş ve şirketler tanıtılır.)

3.      Atmosferik görüş mesafesini tanımlar.

4.      Temel yatay ve dikey hava taşınım hareketlerini açıklar. (Konveksiyon ve adveksiyon hava tanışınım hareketleri üzerinde durulur.)

5.      Rüzgâr ve türbülansı tanımlar.

6.      Yağış, bulut ve kümülonimbüsü tanımlar.

7.      Buzlanmanın oluşumuna yol açan faktörleri açıklar.

8.      Basınç ve sıcaklık değişimini açıklar.

9.      METAR kodlamasında geçen kısaltmaların anlamlarını açıklar.

 

 

 

 

Teorik Eğitim

Süresi:

1 Saat

 

 

 

 

 

 

 

Uygulamalı Eğitim

Süresi:

_

 

E.      HAVA TRAFİK KONTROL (ATC) USULLERİ VE HAVACILIK FREYZYOLOJİSİ

1.            Havacılık Alfabesi

2.            Standart Terimler

 

1.      Havacılık alfabesindeki harfleri freyzyolojiye uygun biçimde okur.

2.      Pilot ve kule arasındaki konuşmalarda geçen standart terim ve ifadelerin anlamını açıklar.

(Hava meydanı, yer ve saha kontrol istasyonlarındaki konuşmalarda geçen terim ve ifadeler üzerinde durulur.)

 

Teorik Eğitim

Süresi: 1 Saat

 

3.            Standart Konuşma Usulleri

a.      ATC ile iletişim

b.     Diğer paydaşlar ile iletişim

4.            Görerek Uçuş Kuralları

 

3.        Hava trafik kontrolünde kullanılan standart konuşma usullerini

açıklar.

(Hava trafik kontrolörleri, hava aracı operatörleri ve SHGM ile konuşma usulleri üzerinde durulur.)

4.        Görerek uçuş (VFR) kurallarını açıklar.

 

Uygulamalı Eğitim

Süresi:

_

 

F.  UÇUŞ OPERASYONU

1.            Üç Boyutlu (3D) Konumlama

2.            Küresel Navigasyon Uydu Sistemleri (GNSS)

3.            Hava Meydanı Haritası

4.            Hava Sahaları

a.    Yasaklı saha

b.    Tahditli saha

c.    Tehlikeli saha

5.            İHA Uçuş Bölgeleri

a.    Uçuşa serbest bölgeler

b.    Uçuşa yasak bölgeler

c.    Gizli yasaklı bölgeler

6.            Emniyetli ve Güvenli Uçuş

Operasyonu

 

1.        Üç boyutlu (3D) konumlamayı ve koordinat sistemlerini tanır.

2.        Küresel Navigasyon Uydu Sistemleri’ni tanımlar.

3.        Hava meydanı haritasını tanır.

4.        Uçuş şartları bakımından hava sahalarını ve uçuş bölgelerini ayırt

eder.

5.        İHA uçuş planı operasyon kurallarını açıklar.

6.        Emniyetli ve güvenli uçuş operasyonu için gerekli asgarî şartları açıklar.

7.        İHA operasyonlarında karşılaşılabilecek acil durum senaryolarında yapılması gerekenleri açıklar.

8.        Çeşitli kaynaklardan elde ettiği verilere göre İHA operasyonundaki

uçuş riskini tahmin eder.

(Harita, kumanda ve YKİ kaynaklarından elde edilen verilere göre uçuş riskini tahmin etmesi beklenir.)

 

Teorik Eğitim

Süresi:

2 Saat

 

 

 

 

 

 

 

Uygulamalı Eğitim

Süresi:

_

 

7.            İHA Operasyonlarında Acil Durumlar

8.            İHA Operasyonu Risk

Değerlendirmesi

 

 

 

G. KUMANDA EDİLEBİLİR SİSTEMLER

1.        Kumanda ve Kumanda Edilebilir Sistemlerin Tanımı

2.        İHA Kumanda Donanımı ve Yazılımı

3.        Yer Kontrol İstasyonu (YKİ) Donanım ve Yazılımı

4.        Veri Bağlantıları ve Kontrolleri

5.        Veri Bağı Frekansları

6.        Komuta ve Kontrol

7.        Otopilot ve Elle Kumanda

8.        Servo Motorlar

 

1.        Kumandayı ve kumanda edilebilir sistemleri tanımlar.

2.        İHA kumanda donanımını ve yazılımını tanır.

3.        Yer kontrol istasyonunda (YKİ) bulunan donanım ve yazılımı tanır.

4.        Yer kontrol istasyonu bileşenlerini tanır.

(Ekran, bilgisayar, kumanda, joystick ve sensör bileşenleri üzerinde durulur. )

5.        İHA ile YKİ arasındaki veri bağlantı protokollerini açıklar.

6.        İHA ile YKİ arasında kullanılan veri bağı frekanslarını tanır.

7.        YKİ’den İHA’ya gönderilen komutları açıklar.

8.        Otopilot ve elle kumanda kavramlarını açıklar.

9.        İHA’da kullanılan servo motorların özelliklerini açıklar.

 

Teorik Eğitim

Süresi:

1 Saat

 

 

 

 

 

 

 

Uygulamalı Eğitim

Süresi:

_

 

H. İTKİ SİSTEMLERİ

1.        Motor, Rotor ve Hareket

Mekanizmaları

1.        Motor, rotor ve hareket mekanizmalarını tanır.

2.        Elektrikli ve benzinli motorları tanımlar.

3.        Elektrikli ve benzinli motorların özelliklerini ayırt eder.

 

Teorik Eğitim

Süresi: 1 Saat

 

2. Motor Tipleri

 

4. Pervane ve kanatların İHA’ya sağladığı itki kuvvetini açıklar.

 

3. Pervaneler ve Kanatlar

5. İHA’da kullanılan yakıt sistemlerini tanır.

Uygulamalı Eğitim

4. Yakıt Sistemleri

6. İHA’da kullanılan lipo batarya türlerini ayırt eder.

Süresi:

5. Bataryalar

 

_

 

İ.

 

AVİYONİK SİSTEMLER

1.        Radyo Kontrol Sistemleri

2.        Görüntü Sistemleri

3.        Güç Kontrol Elemanları

4.        Algılama ve Sakınma Sistemleri

5.        Faydalı Yük Elektronik

Bileşenleri

6.        Sensör Sistemleri

1.      İHA ve YKİ’de kullanılan radyo kontrol sistemlerini açıklar.

2.      İHA ve YKİ’de kullanılan görüntü sistemlerini açıklar.

3.      Güç kontrol elemanlarını tanır.

4.      İHA’da kullanılan algılama ve sakınma sistemlerini açıklar.

5.      İHA’da taşınabilecek faydalı yük elektronik bileşenleri tanımlar.

6.      İHA’da kullanılan sensör sistemlerini açıklar.

 

Teorik Eğitim

Süresi:

1 Saat

 

 

 

Uygulamalı Eğitim

Süresi:

_

J.       KONTROL, BAKIM VE ONARIM

1.      Uçuş Öncesi Bakım ve Kontroller

2.      Uçuş Sonrası Bakım ve Kontroller

 

1.      İHA’nın uçuş öncesi ve sonrasındaki bakım ve kontrol işlemlerini açıklar.

2.      İHA’nın periyodik bakım ve kontrol işlemlerini açıklar.

3.      Olası kaza ve kırım sonrası İHA’nın bakım ve onarımı için yapılması gereken işlemleri açıklar.

4.      İHA üreticisi ya da SHGM tarafından hazırlanan bakım ile ilgili dokümanlarda belirtilen bakım ve onarım prosedürlerini yerine getirir.

 

Teorik Eğitim

Süresi: 1 Saat

3. Periyodik Bakım ve Kontroller

 

4. Kaza Sonrası Bakım ve Onarım

 

 

Uygulamalı Eğitim

Süresi: 1 Saat

 

 

 

 

K. UÇUŞ EĞİTİMİ

1.        Kumanda Göstergeleri

2.        Kalkış ve İniş Komutları

3.        Yatay ve Dikey Hareket

Komutları

4.        Görsel ve Sesli Uyarılar

5.        Kumanda ve Uçuş Modları

6.        Acil Durumlar

 

1.      Uçuş esnasında İHA kumandasındaki göstergeleri kullanır.

2.      Kalkış ve iniş komutlarını kullanır.

3.      İHA’yı uçuş esnasında yatay ve dikey olarak yönlendirir.

4.      Uçuş esnasında görsel ve sesli uyarıları dikkate alır.

5.      İHA kumandasını ve İHA’nın farklı uçuş modlarını kullanır.

6.      Uçuş esnasında meydana gelebilecek acil durumlarda İHA’nın

kabiliyetlerini kullanır.

(Bataryanın azalması veya bitmesi, kontrol bağının kesilmesi, kuş çarpması ve yağışlı hava durumunda uçuşu uygun şekilde yönetmesi beklenir.)

 

 

Uçuş Eğitimi Süresi:

2 Saat

TOPLAM KURS SÜRESİ: (Saat)

16 Ders Saati

TÜRKİYE'NİN EN İYİ DRONE PİLOTU
YETİŞTİRME KURSLARI

İHA drone ehliyeti almak için eğitimleri kaçırma!

0 +
Öğrenci
0 +
Sertifika
0 +
Muhtelif Kurs
0 +
Profefsyonel Eğitmen